Porvoon seurakuntayhtymä
Borgå kyrkliga samfällighet
Porvoon suomalainen seurakunta
Borgå svenska domkyrkoförsamling