logo

Hallinto

Hautaustoimi

Hautaustoimi

Hautaustoimella tarkoitetaan hautausmaan hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpito- sekä hautauksiin liittyviä tehtäviä. Hautaustoimen tavoitteena on luoda puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle sekä vaalia hautausmaan kulttuuriperintöä ja kristillisiä arvoja. Hautaaminen Suomessa on yhteiskunnallinen tehtävä, joka on lainsäädännön kautta annettu evankelis-luterilaisen kirkon hoidettavaksi.

Vuosittaiset hautausmäärät ovat kasvamaan päin. Vuonna 2030 arvioidaan Porvoossa haudattavan yli 500 vainajaa vuosittain. Tuhkahautausten osuus Porvoossa on noussut vuoteen 2013 mennessä 68 prosenttiin.

Hauta-asiaintoimisto

Lisätietoja hauta-asiaintoimiston palveluista saa täältä.

Hautaustoimen yhteystiedot

Hautaustoimen yhteystiedot saa täältä.

Hautausmaan laajennushanke

Tietoja Näsinmäen hautausmaan laajennushankkeesta saa täältä.

Hautaustoimen ohjesäännön

voi lukea täältä.

sivun alkuun