logo

Hautaustoimi

Hautausmaan laajennushanke

Helmikuu 2013
Laajennusalueen toisen vaiheen täyttötyöt jatkuvat nyt helmikuussa. Töiden on määrä valmistua 30.4.2013 mennessä. Laajennushankkeen kolmannessa vaiheessa rakennetaan hautausmaan vanhimpiin osiin hulevesiviemäri. Työt käynnistyvät kesän kynnyksellä. Asia on yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyssä helmikuun 14. päivänä.

Kesäkuu 2012
Raportti Näsinmäen hautausmaan laajennuksesta: hautausmaan_laajennusraportti

Syyskuu 2011
Toisen vaiheen työt (alueen täyttö+ teknisten pääverkostojen rakentaminen) jatkuvat heti kun Porvoon kaupunki myöntää hankkeelle tarvittavat luvat.

Joulukuu 2010
Laajennuksen I-vaiheen oli määrä valmistua vuoden 2010 aikana. Aikainen talventulo esti kuitenkin tämän. Työt ovat talven ajaksi keskeytetty. Jäljellä olevat työt, lähinnä pinta-ja istutustöitä, jatkuvat  toukokuussa 2011 ja niiden tulee valmistua viimeistään 15.6.2011.

Alue on kuitenkin vihitty käyttöön 17.12.2010 ja siitä on erotettu neljän rivin alue hautaamiskäyttöön.

Elokuu 2010
Laajennuksen I-vaihe on käynnistynyt tuhkahauta-alueen rakentamisella.

16.12.2009
Yhteisessä kirkkovaltuustossa 8.10.2009 hyväksytty hautausmaakaava on vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomikapitulissa 16.12.2009

3.12.2009
Yhteiselle kirkkovaltuustolle annetun hankekatsauksen perusteella päätettiin, että hautausmaan laajennusprojekti jatkuu tällä hetkellä tiedossa olevien lähtötietojen pohjalta.

Hankkeen kustannusarvioksi on arvioitu n. 5,3 milj. €. Ensimmäinen rakennusvaihe käynnistyy v. 2010 aikana ja siihen on varattu yhteensä 0,6 milj. €.

8.10.2009
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi osan hautausmaan laajennusalueen hautausmaakaavasta. Päätös alistetaan Helsingin hiippakunnan vahvistettavaksi.

Hautausmaakaavan loppuosan käsittely siirtyy, kunnes Porvoon kaupungin aluetta koskeva asemakaava on selvillä.

5.2.2009
Kirkkohallitus vahvisti yhteisen kirkkovaltuuston 25.9.2008 tekemän laajennuspäätöksen.

16.01.2009
Pöyry Environment Oy:n ja Porvoon seurakuntayhtymän välinen suunnittelusopimus allekirjoitettiin.

20.11.2008
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita hankkeen suunnittelijaksi Pöyry Environment Oy:n. suunnittelukokonaisuuteen sisältyy hautausmaan laajennussuunnitelman laatimisen lisäksi myös osa nykyisen vanhan hautausmaan pintavesiviemäröinnin suunnittelusta sekä koko hautausmaata koskeva liikennesuunnitelma tarvittavine paikoitusalueineen. Tarkennettu suunnitteluaikataulu ulottuu 10/2010 saakka.

25.9.2008
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti Näsinmäen hautausmaan  laajentamisesta.

Päätös perustui 26.02.2008 tehtyyn hautatarpeen selvitykseen. Laajennusalueeksi valittiin nykyisen hautausmaan ja Läntisen Mannerheiminväylän väliin jäävä alue (kartta laajennusalueesta). Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:   Kiinteistö- ja hautausmaajohtokunnan pj. Risto Luosma, kiinteistö- ja hautausmaajohtokunnan varapj. Rainer Busk, kirkkoherra Heikki Hakamies, tuomiorovasti Mats Lindgård, hallintojohtaja Sari Mankinen, kiinteistö- ja hankintapäällikkö Boris Björkendahl (31.8.2009 saakka), kiinteistö- ja hankintapäällikkö Dan Tallberg (1.9. 2009 alkaen) ja ylipuutarhuri Jan Sahlberg.

sivun alkuun