logo

Hallinto

Sjukhussjälavård

Sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoito perustuu Jeesuksen sanoihin: ”Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa.” (Mt. 25:36). Sairaalasielunhoitoa kantaa myös Vapahtajamme lupaus: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Mt. 18:20).

Sairaalasielunhoitotoimintaa ohjaa Porvoon seurakuntayhtymän Sairaalasielunhoidon johtokunta ja valvoo Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto johdon hyväksymien yleisten periaatteiden mukaisesti.

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on järjestää, johtaa, hoitaa ja kehittää potilaan hoidon kannalta tarpeelliseksi katsottua sielunhoitotyötä yhteistyössä henkilökunnan ja seurakuntien kanssa. Sairaalasielunhoitotyö sisältää julistus-, sielunhoito- ja opetustyötä sekä työnohjauksellista toimintaa. Työ tapahtuu potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan parissa.

Sairaalasielunhoitotyön perusteet

Sairaaloissa ja avohoidossa tapahtuva sielunhoito on valtakunnallisesti vakiintunut kuntayhtymien ja seurakuntien yhteistyöksi. Yhteistyö on hahmottunut valtakunnallisten sopimusten mukaisesti. Suuntaviivat on määritelty seuraavissa asiakirjoissa:

  • I Sairaalaliiton yleiskirje N:o 8/1965
  • II Lääkintöhallituksen kirje 25.4.1983, D No 2013/101/83 Suositus sielunhoidosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalitoimen laitoksissa.
  • II Kehittyvän avohoidon haaste seurakunnan sielunhoitotehtävälle. Piispainkokouksen istunto Lapualla 12.-13.9.1989
  • IV Sairaalasielunhoidon Euroopan suositukset, hyväksytty Turussa 15.6.2002
  • V Sairaalasielunhoidon periaatteet, hyväksytty 16.9.2003, Kirkkohallitus

 

Kirkon Sairaalasielunhoito (KS) on Kirkkohallituksen asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja kehittää sielunhoitoa sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja avohoidossa sekä ylläpitää yhteyksiä terveydenhuollon kenttään. Kirkon Sairaalasielunhoidon toimesta on laadittu ja hyväksytty ammattikuntaa valtakunnallisesti velvoittavat Sairaalasielunhoidon periaatteet.

Sairaalapappien palvelut ja yhteystiedot

Sairaalasielunhoidon virkoja on Porvoossa kaksi.
Lisätietoja sairaalapappien palveluista saa täältä.
Sairaalapappien yhteystiedot ovat täällä.

sivun alkuun