logo

Kirkonmäellä kunnostetaan ja korjataan

Kirkonmäellä kunnostetaan ja korjataan

Porvoon tuomiokirkko saa uuden hohtavan ulkoasun kirkon kalkkaustöiden käynnistyttyä alkusyksystä. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä RQA-Rakennus Oy on aloittanut kalkkausurakan syyskuun alussa kirkon etelänpuoleiselta sivulta. Kalkkausurakkaan sisältyy myös muita korjaustoimenpiteitä, kuten puuosien ja ikkunoiden kunnostusta, paikkarappausta ja halkeamien korjausta. Työt etenevät syksyn kuluessa eteläsivulta pohjoissivulle.

Työt jatkuvat ensi vuoden puolella länsi- ja itäpäädyissä. Urakkaan kuuluu myös Tuomiokirkon muurien porttien ja kellotapulin kunnostus, joka alkaa alustavan aikataulun mukaisesti ensi vuoden touko-kesäkuussa.

Kalkkaus- ja kunnostustyöt tulevat näkymään kirkon muurien sisäpuolella, koska niitä varten urakoitsija joutuu käyttämään sekä rakennustelineitä että nostimia. Kulloinkin työn alla olevat työmaa-alueet rajataan mutta urakoitsijan mukaan kulkureitit kirkolle pyritään pitämään syksyn kuluessa avoimina. Muurien sisäpuolelle pihan koilliskulmaan tulee työmaan tukialue, jossa sijaitsevat työmaavarastot ja sosiaalitilat.

Energiatehokasta maalämpöä
Kirkonmäellä tehdään toistakin, kalkkauksen kanssa osittain samanaikaista urakkaa, kun lämmityksessä siirrytään energiatehokkaaseen maalämpöön. Maalämpökaivoja porataan kirkon muurien ulkopuolella syyskuun alkupuolella, jolloin ajoittaista pöly- ja meluhaittaa voi esiintyä muutaman viikon ajan.

Porvoon tuomiokirkolle on tehty lämmöntuottosaneerauksiin liittyviä valmistelutöitä jo vuodesta 2013 alkaen. Nykyinen lämmitysjärjestelmä olisi vaatinut laitteiston parannustöitä, joten oli luontevaa lähteä suunnittelemaan kokonaan uutta, entistä energiatehokkaampaa ja ympäristönäkökulmat huomioivaa lämmitysjärjestelmää.

Käytännön suunnittelutyötä on tehty vuosien 2016-17 aikana. Suunnitteluun ja lupaprosessiin liittyen kohteen kulttuurihistoriallisella merkityksellä ja sijainnilla on ollut vaikutusta lupamenettelyn aiheuttamiin asioihin. Suunnittelussa on muun muassa huomioitu läheisen vedenottoalueen sijainti, jonka suojavyöhykkeen ulkopuolella tuomiokirkko kuitenkin sijaitsee. Porausten ja putkitusten alueelle on tehty arkeologiset kaivaukset Museoviraston ohjeiden mukaisesti. Alueen merkittävimmät löydökset on toimitettu jatkotutkimuksiin.

Maalämpöprojektin kokonaiskustannukset ovat noin 350 000 euroa. On laskettu, että maalämpö-järjestelmän avulla vastaava euromääräinen säästö ja noin 830 CO2-tonnin säästöt öljylämmitys-järjestelmään verrattuna saavutetaan noin 10 vuoden aikana. Lisäksi energiakaivoja on mahdollista jatkossa hyödyntää tilojen viilentämiseen ja kosteuden hallintaan. Energiakaivojen viilennysenergia saadaan vapaajäähdytyksenä, jolloin se on erittäin kustannustehokasta. Järjestelmää tulee kuitenkin tarkastella huomattavasti pidemmällä aikajaksolla huomioiden sen käyttöikä, joka merkittäviltä osin on vähintäänkin 50 vuotta, kuten kallioon porattavat lämpökaivot, toteaa projektin asiantuntija, toimitusjohtaja Vesa Lassila Insinööritoimisto Vesi & Watti Oy:stä.

Poraukset ovat paraikaa käynnissä ja noin kolmasosa on tehty nyt syyskuun puoliväliin mennessä. Energiakaivoja porataan noin 2 700 metriä ja kaivojen syvyys on noin 300 metriä per kaivo. Tähän asti kallioperä on ollut hyvin tiivistä, jolloin tiivistystoimenpiteet eivät vaadi merkittäviä erityistoimenpiteitä. Maakerroksen vahvuus ennen kalliota on ollut noin 5 metrin luokkaa, jatkaa Lassila.

Kalkkaus- ja maalämpötöistä aiheutuvat haitat pyritään minimoimaan. Työmaaliikennettä, muuttuneita liikennejärjestelyjä sekä melu- tai muuta haittaa voi kuitenkin esiintyä ajoittain. Työt tulevat tapahtumaan pääsääntöisesti päiväsaikaan eivätkä ne tämän hetken tiedon mukaan tule vaikuttamaan merkittävästi kirkossa pidettäviin tilaisuuksiin ja toimintaan.

Ympäristöä huomioiden
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon energia- ja ilmastostrategia valmistuu ensi vuoden alussa. Se tulee asettamaan tavoitteet kirkon toiminnalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, energia-tehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi.

Porvoon seurakuntayhtymässä pyritään jo nyt huomioimaan ympäristöystävälliset vaihtoehdot arjen toiminnoissa; esimerkiksi Näsinmäen hautausmaalla siirrytään vaiheittain led-valaistukseen ja kiinteistötoimeen hankittiin ensimmäinen sähköauto viime keväänä. Porvoon tuomiokirkon siirtyminen maalämpöön vuoden loppuun mennessä on merkittävä askel tiellä kohti entistä ympäristö-ystävällisempää toimintaa.

– asiantuntijoina LVI-insinööri, toimitusjohtaja Vesa Lassila Insinööritoimisto Vesi & Watti Oy:stä sekä urakoitsijan edustaja Marko Hettula VT-Energia Oy:stä

sivun alkuun