logo

Hautausasiat

Hautojen hoito

Hautojen hoito

Hautainhoitorahasto

Porvoon seurakuntayhtymään on perustettu hautainhoitorahasto huolehtimaan hautojen hoidosta. Rahaston varat koostuvat hautojen hoitomaksuista. Tällä tavalla saadut varat on tarkoitettu vain hautojen hoitoon, joten rahaston talous ja omaisuus pidetään erillään seurakuntayhtymän muusta taloudesta ja omaisuudesta. Hoitomaksuista saadun pääoman arvon säilyttämisen rahasto pyrkii sijoitustoiminnalla varmistamaan. Rahasto ei kuitenkaan tavoittele voittoa. Hautainhoitorahaston toiminnasta vastaavat seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö, kiinteistö- ja hankintapäällikkö ja hallintojohtaja, kukin omilla sektoreillaan.

Haudan hoitosopimus

Haudan hoidosta voidaan tehdä sopimus yhdeksi tai viideksi vuodeksi. Yhteisillä nurmialueilla haudan hallintaan on sisällytetty koko hallinta-ajan voimassa oleva pakollinen nurmenhoitosopimus.

Kun uusi hoitosopimus solmitaan, eikä hauta edellisenä vuonna ole ollut hautainhoitorahaston hoidossa, tai jos hoitosopimuksen piiriin kuuluvaan hautaan haudataan, peritään myös erillinen kunnostusmaksu. Muistomerkkeihin ja reunakiviin kohdistuvat kunnostus- tai hoitotoimenpiteet eivät sisälly hoitosopimuksiin.

Tarvittaessa hautaoikeuden haltijan on kunnostettava haudan kivilaitteet ennen kuin hautainhoitorahasto voi ottaa haudan hoidettavakseen. Hoitohautojen kunnostamistyö aloitetaan toukokuussa ja hoitohautojen kukat on istutettu juhannukseen mennessä. Hoitokausi päättyy syyspakkasten tultua, kuitenkin viimeistään syyskuun lopulla, jolloin kukat poistetaan hoitohaudoilta. Muistolehtoihin ei ole mahdollista tilata haudanhoitopalveluja, vaan näillä alueilla kasvillisuudesta vastaa seurakuntayhtymä.

Reunakivialueet

Reunakivialueiden haudat voidaan hoitaa joko nurmi- tai sorapeitteisinä ja niihin voi sisällyttää kukkienhoidon. Mikäli haudassa ei ole reunatukia (reunakiviä), hauta hoidetaan vain nurmipeitteisenä.

Yhtenäiset nurmialueet

Uudemmissa hautakortteleissa hautaan kuuluu pakollinen nurmenhoito, joka maksetaan hautaa lunastettaessa. Tämä hoito on vapaaehtoista nurmenhoitoa edullisempi. Pakollisen nurmenhoidon tulee olla voimassa yhtä kauan kuin haudan hallinta-aika, hautaa lunastettaessa tämä aika on 25 vuotta.

Kukkienhoito

Haudanhoitoihin sisältyy usein myös kukkienhoito. Kukkien peruslukumäärä on sidottu haudan kokoon. Kukkamäärää voidaan kasvattaa tilaamalla hoitokokonaisuuteen lisäkukkia. Kukkahoito edellyttää sopimusta haudan pinnan hoidosta. Kukkavalinnat haudoille tekevät hautausmaan puutarhurit. Kukkatoivomuksia voi esittää ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan niitä huomioimaan.

Haudan hoitotilauksia otetaan vastaan hauta-asiaintoimistossa, puh. (019) 6611 257 tai (019) 6611 203. Henkilöt, joilla on ollut kesähoito (yhden vuoden hoito) tai viiden vuoden hoito, tulevat niiden päätyttyä saamaan automaattisesti uuden tarjouksen edellyttäen, että seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on asiakkaan ajan tasalla olevat yhteystiedot.

Hautojen lunastushinnat ja hautauspalveluhinnasto 2019

Haudanhoitohinnat 2019 

sivun alkuun