logo

Porvoon seurakuntayhtymä

Johtokunnat

Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alaisina toimii kolme johtokuntaa, jotka päättävät niille määrätyistä tietynlaatuisista asioista sekä valmistelevat asioita yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Sairaalasielunhoidon johtokunta

Sairaalasielunhoidon johtokunnan tehtävänä on vastata hengellisestä työstä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa sekä avoterveydenhuollon sielunhoidosta. Sairaalansielunhoidon johtokunnan puheenjohtajana vuosina 2015-2018 toimii Jari Leinonen. Jan Andersson toimii johtokunnan varapuheenjohtajana.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

Perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Asiakkaan auttamiseen ja tukemiseen käytetään yksilö-, pari- ja perheterapian taitoja ja menetelmiä. Perheneuvonnan sielunhoitoluonne nousee diakonisesta, lähimmäiskeskeisestä näkemyksestä, jossa korostetaan ihmistä sielunhoitotyön subjektina. Palvelut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajana vuosina 2015-2018 toimii Marit Björkbacka  ja varapuheenjohtajana toimii Jaakko Mikkola.

Kiinteistö- ja hautausmaajohtokunta

Kiinteistö- ja hautausmaajohtokunnan tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän kiinteistöjen, metsien ja muiden maa-alueiden, hautausmaan ja rakennusten sekä niihin kuuluvan irtaimiston hoidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistö- ja hautausmaajohtokunnan puheenjohtajana vuosina 2015-2018 toimii Kirsti Sund. Marcus Henricson toimii varapuheenjohtajana.

sivun alkuun