logo

Porvoon seurakuntayhtymä

Pellinki

TIETOJA PELLINGIN KURSSIKESKUKSEN VUOKRATARJOUSKILPAILUSTA

1. Kohteen esittely
Tarjouksen jättävien yritysten on osallistuttava kiinteistön esittelyyn ennen tarjouksen jättämistä. Esittelyjä järjestetään kaksi. Tarjoaja voi osallistua molempiin tai vain toiseen esittelyyn. Esittelyn yhteydessä kerrotaan mm. seurakuntayhtymän toiminnasta. Vuokratarjouksen tekevä yritys sitoutuu tuottamaan Porvoon seurakuntayhtymän tarvitsemat majoitus- ja ruokapalvelut sekä tilaustarjoilupalvelut. Esittelyt tarjoajille järjestetään:

18.6.2018 klo 9.30-11.30
6.8.2018 klo 9.30-11.30

Tilaisuuksiin voi osallistua kultakin tarjoajalta enintään kolme henkilöä. Tarjoajan tulee ilmoittaa kohteen esittelyyn osallistuvien henkilöiden nimet ja yhteystiedot viimeistään viisi arkipäivää ennen esittelyä sähköpostitse osoitteeseen minna.dammert@damico.fi, puh. +358 (0)50 527 2465 .

2. Lisäkysymykset ja tarjouksen jättäminen
Mahdolliset tarkentavat kysymykset tulee toimittaa 13.8.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen minna.dammert@damico.fi. Pyydämme samaan aikarajaan mennessä yhteystiedot myös niiltä yrityksiltä, joilla ei ole lisäkysymyksiä, mutta jotka ovat halukkaita jättämään tarjouksensa. Näin pystymme lähettämään vastaukset kaikille tarjouksen jättäville. Sähköpostin otsikkokenttään tulee kirjata viite ”Pellingin vuokraus, lisäkysymykset”.

Kysymykset kootaan ja niihin vastaukset toimitetaan sähköpostitse kaikille tarjoajille viimeistään 20.8.2018. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi kysymyksiin ei vastata suullisesti.

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes sopimus on allekirjoitettu, kuitenkin vähintään 31.3.2019 saakka. Tarjouksessa esitetyt kaupalliset ehdot ovat voimassa minimissään sopimuksen ensimmäisen kalenterivuoden.

 3. Päätös
Päätös vuokratarjouskilpailun voittajasta tiedotetaan viikolla 38/2018 Yhteisen Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen. Kirkkoneuvoston päätöksen valitusaika on 21 päivää päätöksestä.

Porvoossa 1.6.2018
Dan Tallberg, kiinteistö- ja hankintapäällikkö
Porvoon seurakuntayhtymä

 

sivun alkuun