logo

Porvoon seurakuntayhtymä

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston kahden vuoden välein. Puheenjohtajana toimii toimikaudella 2017-2018 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin tehtävään nimittämä seurakuntayhtymän ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra, tuomiorovasti Mats Lindgård. Porvoon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sari Mankinen toimii esittelijänä ja henkilöstöpäällikkö Karl-Johan Wickström sihteerinä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa.

Tehtävät

Yhteinen kirkkoneuvosto on Porvoon seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelin, joka edustaa yhtymää ja valmistelee ja toimeenpanee yhteisen kirkkovaltuuston päätökset. Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa myös seurakuntayhtymän hallintoa (sis. henkilöstöhallinnon) sekä yhtymän talouden ja omaisuuden hoitoa. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto johtaa yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja, kuten sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan ja kurssikeskusten käytön järjestämisen ja valvonnan.

Jäsenet

Porvoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluvat valittuina jäseninä yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Toimikaudella 2019-2020 kirkkoneuvostoon kuuluvat:

Lindgård Mats, tuomiokapitulin valitsema puheenjohtaja
Massa Tero, yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja (varajäsen Mikko Reijonen)
Ahlnäs Benita (varajäsen Grönroos Nicolina)
Hanni Jukka (varajäsen Liikala Teemu)
Harjumaaskola Anu (varajäsen Ahola Hannu)
Järvinen Marja (varajäsen Hoffrén Irmeli)
Karlsson Karin (varajäsen Björkbacka Marit)
Luoma Anja (varajäsen Pitkänen Liisa)
Pessala Juhani (varajäsen Sorjonen Leena)
von Schoultz Martin (varajäsen Lampenius Simon)

Muut kokouksiin osallistujat:
Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmella sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna Talvitiellä ja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Stig Bäcklundilla on yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo-oikeus.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirjat.

Kokousaikataulu elo-joulukuussa 2019:

ryhmäkokoukset alkavat klo 17.30, kirkkoneuvoston kokous klo 18.00. Kokoukset pidetään suomalaisella seurakuntakodilla, Lundinkatu 5, ellei toisin mainita.

torstaina 29.8.2019
torstaina 26.9.2019
torstaina 24.10.2019 (talousarvio 2020)
torstaina 21.11.2019 (talousarviolausunnot)
torstaina 12.12.2019

sivun alkuun