logo

Porvoon seurakuntayhtymä

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston kahden vuoden välein. Puheenjohtajana toimii toimikaudella 2017-2018 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin tehtävään nimittämä seurakuntayhtymän ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra, tuomiorovasti Mats Lindgård. Porvoon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sari Mankinen toimii esittelijänä ja hallintosihteeri Karl-Johan Wickström sihteerinä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa.

Tehtävät

Yhteinen kirkkoneuvosto on Porvoon seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelin, joka edustaa yhtymää ja valmistelee ja toimeenpanee yhteisen kirkkovaltuuston päätökset. Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa myös seurakuntayhtymän hallintoa (sis. henkilöstöhallinnon) sekä yhtymän talouden ja omaisuuden hoitoa. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto johtaa yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja, kuten sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan ja kurssikeskusten käytön järjestämisen ja valvonnan.

Jäsenet

Porvoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluvat valittuina jäseninä yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Toimikaudella 2017-2018 kirkkoneuvostoon kuuluvat:

Lindgård Mats, tuomiokapitulin valitsema puheenjohtaja
Hanni Jukka, yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja
Ahlnäs Benita
Björkbacka Marit
Bäcklund Stig
Ikonen Raimo
Luoma Anja
Pessala Juhani
Pitkänen Liisa
Reijonen Mikko

Muut kokouksiin osallistujat:
Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Heikki Hakamiehellä sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna Talvitiellä ja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Ingolf Lindénilla on yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo-oikeus.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirjat.

Kokousaikataulu elo-joulukuussa 2018:

ryhmäkokoukset alkavat klo 17.00, kirkkoneuvoston kokous klo 17.30. Kokoukset pidetään suomalaisella seurakuntakodilla, Lundinkatu 5, ellei toisin mainita.

torstaina 23.8.2018
torstaina 27.9.2018
torstaina 25.10.2018 (talousarvio)
keskiviikkona 14.11.2018 (ta-lausunnot)
keskiviikkona 12.12.2018

Kokousaikataulu tammi-kesäkuussa 2019:

ryhmäkokoukset alkavat klo 17.00, kirkkoneuvoston kokous klo 17.30. Kokoukset pidetään suomalaisella seurakuntakodilla, Lundinkatu 5, ellei toisin mainita. Loppuvuoden kokousaikataulu päätetään myöhemmin.

torstaina 17.1.2019 (vanha ykn)
torstaina 14.2.2019 (uusi ykn)
torstaina 28.3.2019 (tilinpäätös)
torstaina 25.4.2019
torstaina 23.5.2019 (tilinpäätös)
torstaina 13.6.2019

 

sivun alkuun