logo

Saattohoitokoulutus

Saattohoitokoulutus

Porvoon seurakuntayhtymä ja Porvoon kaupunki järjestävät tulevana keväänä vapaaehtoistyön koulutuksen saattohoidon parissa. Saattohoidolla tarkoitetaan kuolemaa kohti kulkevan ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa ja hänen tarpeidensa huomioimista.

Saattohoidossa olevalla on usein tarve kerrata elettyä elämää tai keskustella hengellisistä asioista. Siksi on tärkeää, että vierellä on joku, joka kuuntelee. Vapaaehtoinen voi myös lukea ääneen tai vaikka laulaa, sillä tuttujen laulujen kuuleminenkin lohduttaa. Vapaaehtoisen avulla omainen saa välillä tarvitsemansa hengähdystauon.

Porvoon seurakuntayhtymän sairaalapastori Sarri Päiväsaari-Vesteniuksen mukaan saattohoitoon toivotaan vapaaehtoisia, koska kuoleman lähetessä ihmisen läheisyyden ja kosketuksen tarve korostuvat. Myös omaisen turvallisuudentunne vahvistuu, kun potilas ei jää yksin. Varsinainen hoitotyö on hoitotyön ammattilaisten asia.

− Vapaaehtoisena mennään potilaan luo tavallisena ihmisenä, lähimmäisenä. Tavalliset keskustelu- ja kuuntelutaidot riittävät. Lisäksi kaikilla ei ole omaisia, he asuvat kaukana tai siteet heihin ovat katkenneet, jatkaa kaupungin vapaaehtoistyön koordinaattori Petra Bärlund-Hämäläinen.

Vapaaehtoisen tehtävänä on olla kiireettömästi läsnä kuolevan rinnalla. Näsin sairaalan osasto 3. osastonhoitaja Päivi Savolainen kuvailee, että kun elämä on hiipumassa, monella on luonnollisesti päällimmäisenä pelko siitä, mitä on edessä. Toisen ihmisen läsnäolo lisää turvaa.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa kurssilaisten omaa suhdetta kuolemaan, omaisten huomioon ottamista ja itsensä hoitamista. Lisäksi tutustutaan Näsin osasto 3:een. Kurssin käyminen ei vielä velvoita mihinkään, mutta toiminta edellyttää sitoutumista. Silloin myös vapaaehtoinen saa tehtävästään eniten irti.

Vapaaehtoisten tukena ovat nimetyt yhteyshenkilöt ja seurakuntien puolelta järjestetään säännöllinen työnohjaus.

Koulutus alkaa Omenamäen palvelukeskuksessa 7.3., minkä jälkeen on kokoontuminen neljänä keskiviikko-iltana (21.3., 11.4., 25.4., 9.5.).

Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 31.1. www.vapaaehtoistyo.fi/porvoo sivuston kautta tai soittamalla sairaalapastorille Sarri Päiväsaari-Vestenius puh.040 526 7485. Ilmoittautuneet haastatellaan etukäteen ja ryhmä kootaan haastattelujen perusteella.

Lisää tietoa:
Sarri Päiväsaari-Vestenius, Porvoon seurakuntayhtymä, sairaalapastori 040 526 7485,
Petra Bärlund-Hämäläinen, Porvoon kaupunki, vapaaehtoistyön koordinaattori 0400 186 818

sivun alkuun