logo

Seurakuntayhtymän tilinpäätös 2017 miinuksella

Seurakuntayhtymän tilinpäätös 2017 miinuksella

Porvoon seurakuntayhtymän viime vuoden tulos kääntyi pitkän positiivisen kauden jälkeen noin 270 000 euroa alijäämäiseksi. Miinustulokseen ovat vaikuttaneet verotulojen väheneminen ja toimintakulujen kasvu. Huolta edelleen aiheuttaa jäsenmäärän väheneminen sekä suuren kiinteistömassan vaatimat resurssit.

– Verotulojen väheneminen ja samanaikaisesti toimintakulujen kasvu ovat nyt ennakoidusti kääntäneet tuloksen tappiolle. Jäsenmäärän väheneminen ja verotulojen hiipuminen herättävät edelleen huolta. Yhteisöverotulojen tilalle v. 2016 tullut valtionrahoitus ei täysin kata niitä kustannuksia, jotka valtio on seurakunnille asettanut hautaustoimen hoitamiseksi, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen kunnossa pitämiseksi ja kirkonkirjojen pitämiseksi, toteaa hallintojohtaja Sari Mankinen.

Vuoden 2017 kirkollisverotulot ja valtionrahoitus olivat yhteensä 10,5 milj. euroa, joka on noin 410 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Kirkollisverotulon osuus oli 9,5 milj. euroa, joka oli 225 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2016.

Seurakuntayhtymän talous ja tulevaisuuden haasteet

Seurakuntien jäsenmäärä väheni tilikauden aikana yhteensä 518 jäsenellä. Vuoden lopussa Porvoon seurakunnilla oli yhteensä 35 786 jäsentä. Jäsenmäärän osuus Porvoon kaupungin väestöstä oli 71,3% kun vastaava luku vuonna 2016 oli 72,5%. Koko maan seurakuntaan kuulumisprosentti oli vuoden lopussa 71% (71.9% vuonna 2016). Jäsenmäärän ennakoidaan edelleen vähenevän valtakunnan tasolla noin 1% vuodessa.

Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivittäminen käynnistyi jo v. 2016 ja jatkui syyskesälle 2017. Marraskuun kokouksessaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti kuitenkin lopulta laittaa päivitystyön jäihin vuoden 2018 ajaksi. Seurakuntayhtymän massiivisen kiinteistömassan pelkät ylläpitokustannukset ovat edelleen merkittävä kuluerä. Kiinteistöstrategian tulevalla päivityksellä on pyrittävä turvaamaan seurakuntien toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Päivitystyö jatkuu vuonna 2019.

Seurakuntayhtymän tulevaisuuden haasteet liittyvät talouden tasapainossa pitämiseen. Vuoden 2018 lopussa valittavat luottamushenkilöt tulevat olemaan avainasemassa tulevaisuuden talouden ja toiminnan kehittäjinä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Sari Mankinen, p. 0400 156 257 / talouspäällikkö Siv Nyqvist, p. 0400 476 271

Tilinpäätös 2017 tunnuslukuja

sivun alkuun