logo

Seurakuntayhtymän tulos niukasti positiivinen

Valtionrahoitus ei riitä kattamaan hautaustoimen kustannuksia.

Seurakuntayhtymän tulos niukasti positiivinen

Porvoon seurakuntayhtymän viime vuoden tulos oli no in 600 000 euroa ylijäämäinen.  Huolta aiheuttaa jäsenmäärän väheneminen ja suuren kiinteistömassan vaatimat resurssit.

Porvoon seurakuntayhtymän tulos vuonna 2016 oli 616 000 euroa ylijäämäinen, siis hieman pienempi kuin edellisvuonna, mutta budjetoitua parempi. Tulokseen vaikuttivat säästöt toimintakuluissa, kertaluonteinen vuokratulo, kirkollisverotulojen hienoinen nousu sekä vanhojen yhteisövero-osuuksien tilittäminen. Yhteisöverotulojen tilalla on vuodesta 2016 lähtien ollut valtionrahoitus, jolla rahoitetaan seurakuntien lakisääteisiä tehtäviä.

– Hienoa, että tulos oli vielä positiivinen. Jäsenmäärän kehitys herättää kuitenkin huolta eikä valtionrahoitus riitä lähellekään kattamaan esimerkiksi hautaustoimen kustannuksia, toteaa hallintojohtaja Sari Mankinen.

Jäsenmäärä laskee, investoinnit kasvavat

Kirkollisverotuloa kertyi 9,8 milj. euroa, mikä oli n. 310 000 euroa budjetoitua paremmin. Valtakunnan tasolla kirkollisverotulot ovat jo laskusuunnassa ja Porvoossakin jäsenmäärä väheni 388 jäsenellä vuonna 2016. Jäsenmäärän osuus väestöstä (72,5 %) on kuitenkin yhä valtakunnan tasoa suurempi (71,9 %), joskin laskussa. Vuoden lopussa Porvoon seurakunnilla oli yhteensä 36 304 jäsentä.

Tulosta nostattaneet tekijät, kuten vuokratulot ja vanhat, nyt jo poistuneet yhteisöverot eivät tule toistumaan tulevina vuosina.  Myös verotulot tullevat vähenemään jos jäsenmäärä jatkaa laskemistaan. Samaan aikaan seurakuntayhtymän kiinteistöt vaativat merkittäviä ylläpito- ja korjausresursseja. Näkyvin vuonna 2016 loppuunsaatettu hanke oli kaupunkilaistenkin vuokrattavissa olevan Tuomiorovastin pappilan peruskorjaus.

Tulevina vuosina toimenpiteitä vaativat esimerkiksi Ruotsalaisen seurakuntakodin peruskorjaus, Karijärven kurssikeskus, Tuomiokirkon kalkitseminen, Pikkukirkon maalaus sekä maalämmön käyttöönotto Tuomiokirkossa.

– Parhaillaan meneillään olevalla kiinteistöstrategian päivityksellä pyritään turvaamaan seurakuntien toimintaedellytykset, Mankinen sanoo.

sivun alkuun